Voor goed bestuur

Iedereen die Wassenaar een warm hart toedraagt, is van harte uitgenodigd om lid te worden van de nieuw opgerichte partij Lokaal Wassenaar! U kunt actief deelnemen door mee te denken met beleid, mee te organiseren, ideeën aan te leveren, kritisch te zijn.

WWW Maak het verschil!

Bestuur van WWW

John May                      voorzitter:             john.thea@gmail.com

Philip Leembruggen    penningmeester:  leemphil@ziggo.nl

Henk de Vries               secretaris:            hdv@kpnplanet.nl

Henk groenendijk        lid:                 

Nieuwsbrief ontvangen

U kunt er voor kiezen eerst een paar keer onze nieuwsbrief te ontvangen, om te zien of een lidmaatschap iets voor u is. Klik op de roze knop aan de rechterkant van deze pagina en zet achter uw naam "nieuwsbrief".

Aanmelding lidmaatschap

Opgave nieuw lid bij onze secretaris Philip Leembruggen - leemphil@ziggo.nl tel 070 5179284 of via de roze aanmeldknop aan de rechterkant van deze pagina.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.