Voor goed bestuur

U bent altijd van harte welkom om contact met ons op te nemen wanneer u iets onder onze aandacht wilt brengen.

Contact, vragen, meedenken?

De fractie vergadert in Raadhuis de Paauw

U bent altijd welkom om met ons te spreken of een specifiek onderwerp toe te lichten! Uw aanvraag daarvoor kunt u richten tot de fractiesecretaris Dorine Nieuwzwaag. Wij vergaderen maandagavond.

Contact

Fractievoorzitter Bart Boon: bboon.wassenaar @gmail.com

 

Fractie secretaris Dorine Nieuwzwaag docowas@gmail.com

Zorg, ouderen, jeugd en arbeidsparticipatie

 

Ruimte en Economie:  Bart Boon bboon.wassenaar@gmail.com

 

Bestuur en Middelen: Boet Derks boet.derks@gmail.com

 

Mens en Maatschappij: Dorine Nieuwzwaag docowas@gmail.com

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.