Voor goed bestuur

Raadsleden:
Bestuur en Middelen - Boet Derks

Mens en Maatschappij - Dorine Nieuwzwaag

Ruimte en Economie - Bart Boon

Commissieleden - Marcel Kopmels & Juliette Nijhof.

Positieve oppositie voor een beter Wassenaar

ir. Bart Boon

Bart Boon is fractievoorzitter van WWW. Hij is sinds 2006 raadslid voor de partij. Hij is onverminderd enthousiast en hardwerkend, en brengt daarnaast veel ervaring mee. Bart is met name verantwoordelijk voor alle onderwerpen voor de raadscommissie Ruimte en Economie. Uiteraard is hij als fractievoorzitter ook nauw betrokken bij de andere onderwerpen.

Bart is zeer actief in diverse voorbereidende werkgroepen zoals die voor de structuurvisie, cultureel erfgoed en Valkenburg.

Dorine Nieuwzwaag

Dorine heeft een carriere in de zorg gehad, met als laatste werk: hoofd-operatiekamers.

Zij doet veel vrijwilligerswerk, mag graag de wijkwandelingen mee doen en hoort graag wat er leeft bij een ieder, en doet er ook wat mee, indien nodig.

Zij is sinds 2010 raadslid voor WWW. Zij is woordvoerder voor alle onderwerpen in de raadscommissie Mens en Maatschappij. Daarnaast neemt zij ook actief deel aan een aantal werkgroepen voor deelgebieden van Mens en Maatschappij zoals voor de transitie van het sociale domein naar de gemeente. Dorine is voorzitter van de commissie integriteit.

Voor WWW is Dorine fractie-secretaris.

mr Boet Derks

Ook Boet is al een oudgediende in WWW. Sinds 2010 is hij raadslid. Boet is naast raadslid ook actief voor WWW door het schrijven van stukken voor kranten en onze nieuwsbrief. Hij neemt regelmatig deel aan buurtwandelingen om in contact te komen met mede-dorpsgenoten.

drs. Marcel Kopmels

Marcel is sinds 2014 commissielid voor Bestuur en Middelen. Hij studeerde politicologie en vanuit zijn huidige werk heeft hij grote kennis van en interesse in, het efficient en transparant maken van organisaties.

Marcel is ook lid van het bestuur van WWW geweest. Tevens neemt hij deel aan diverse werkgroepen waaronder planning and control.

mr Juliette Nijhof

Juliette is sinds 2014 commissielid voor Ruimte en Economie. Zij studeerde civiel recht, met bijzondere interesse in onroerend goed. Zij werkt al ruim 20 jaar als praktijk manager bij een grote huisartsenpraktijk en is mantelzorger in Wassenaar.

Voor WWW onderhoudt zij de website en helpt bij het redigeren en schrijven van teksten voor PR en de nieuwsbrieven.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.