Voor goed bestuur

WatWassenaarWil, de grootste en oudste lokale partij, is opgericht in 2005 met het doel zich in te spannen voor een democratisch goed bestuur van onze gemeente.

Lees verder »

WatWassenaarWil vraagt om zorgvuldigheid voor Den Deijl!

Aan de Commissie Ruimte en Economie heeft het college twee van de negen door projectontwikkelaars en particulieren ingebrachte inrichtingsplannen voor Den Deijl voorgelegd. Deze plannen houden sloop van het historische restaurant Den Deijl en het huisje He He (uit 1881) in. Bovendien voorziet één plan in een hoge massale bebouwing van deze hoek (inclusief nieuwbouw voor de Mercedesgarage). De andere plannen, waaronder restauratie- en ontwikkelingsvoorstellen, werden niet voorgelegd aan de commissie. Zij zouden niet goed onderbouwd zijn. Sloop en nieuwbouw zou de enige haalbare oplossing zijn om Den Deijl te ontwikkelen.

Maar aan de opdracht van de Raad om met particulieren te komen tot realiseerbare plannen voor restauratie en ontwikkeling van den Deijl wordt niet voldaan.

Huize den Deijl en He He zijn al meer dan 100 jaar beeldbepalend voor de entree van Wassenaar en dienen daarom volgens de Raad gespaard te blijven. Draagvlak voor sloop en grootschalige bebouwing ontbreekt totaal in de buurt. Tijdens de commissie bleek dat de buurt nauwelijks is geinformeerd en niet betrokken bij de selectie van de voorstellen.

De geschiedenis van Den Deijl is veelbewogen. Nadat een projectontwikkelaar vele jaren het onderhoud van de 2 panden achterwege liet, heeft de gemeente Wassenaar de grond teruggekocht en vervolgens particulieren uitgenodigd met plannen te komen.

Gelukkig heeft de commissie voorlopig een stokje voor de sloopplannen gestoken en het college gevraagd de andere plannen voor te leggen. Een van de restauratieplannen komt van de huidige huurder, die een serieuze financier heeft gevonden. Ook dat plan verdient nader onderzoek.

WatWassenaarWil steunt de VVD om de huidige aanpak te stoppen. Wij willen een zorgvuldige vergelijking van alle plannen voor Huize Den Deijl. Met een goede inbreng van omwonenden en belanghebbenden.

Zien wij weer de lakse houding van de gemeente t.o.v. historische panden? Is er al daadkrachtig actie genomen jegens huize Ivicke, dat door de eigenaar zwaar verwaarloosd wordt? WatWassenaarWil heeft daar om gevraagd, maar tot nu toe niets vernomen van het college.

Eigenaren van historische gebouwen, die hun panden bewust verwaarlozen, moeten worden aangepakt. Verpaupering van onze gemeente en sloop van monumenten of beeldbepalende panden moeten we voorkomen en niet belonen met vergunningen voor sloop en nieuwbouw.

Dat geldt ook voor Den Deijl. Want weg is weg!

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Agenda

12-12-2016

ALV

Algemene ledenvergadering woensdag 29 maart 20.00 uur in 't Ruime Sop.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.