Voor goed bestuur

WatWassenaarWil, de grootste en oudste lokale partij, opgericht in 2005 met het doel zich in te spannen voor een democratisch goed bestuur van onze gemeente is er trots op dat de fusie met Passie voor Wassenaar een feit is.

Lees verder »

Hoera! het is een nieuwe partij ...

Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar zijn gefuseerd. Zij zullen opgaan in een nieuwe partij die gezamenlijke ervaring en enthousiaste medewerkers in gaat zetten in een nieuwe partij voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Lokaal Wassenaar!

Een stap vooruit in ons streven naar duurzame samenwerking

11 april is er een persbericht uitgegaan met de volgende inhoud:

 

Lokale partijen Wassenaar onderzoeken samenwerking

Wat Wassenaar Wil en Passie voor Wassenaar onderzoeken de mogelijkheden van nauwere samenwerking.

Daarmee willen deze lokale politieke partijen zich sterk maken voor een goed bestuurd en zelfstandig Wassenaar.

Unaniem zijn zij van mening dat in het belang van alle Wassenaarders een duidelijk en eensgezind optreden nodig is in het bestuur van Wassenaar.

Bij het vergelijken van de partijprogramma’s is gebleken dat er veel overeenkomsten zijn in de doelstellingen van deze lokale partijen.

Komende tijd zal er gezamenlijk overleg plaatsvinden met de besturen en de fracties.

John May, Wat Wassenaar Wil

Michiel de Ruiter, Passie voor Wassenaar

De Structuurvisie

In De Wassenaarse Krant van woensdag 29 maart jl. stond een artikel over de Structuurvisie 2025. In de vergadering van de Gemeenteraad van 22 maart is dit zeer belangrijke rapport vastgesteld na jaren van voorbereiding, o.a. middels de goed georganiseerde en succesrijke “droomsessies” in een van de zalen van Duinrell.

In de Structuurvisie wordt de ambitie van de Wassenaarse gemeenschap, bestaande uit een groot aantal individuele burgers, burgergroeperingen en alle politieke partijen, verwoord m.b.t. de toekomst van onze mooie gemeente. Aangeven wordt hoe we samen de unieke kwaliteiten en het eigen karakter van Wassenaar kunnen behouden en versterken.

Lezing van dit goed geschreven en bijzonder fraai uitgevoerde rapport wordt van harte aanbevolen aan eenieder die zich in Wassenaar thuis voelt. Dat kan via de website van de gemeente, maar eigenlijk zou de gemeente een papieren versie tegen de kostprijs van het afdrukken beschikbaar moeten stellen. Bijvoorbeeld door het bij Boekhandel de Kler aan te bieden; veel Wassenaarse organisaties doen dat ook zo.

In de vergadering van de Commissie Ruimte en Economie van de Gemeenteraad van 6 februari jl. is de behandeling van dit document afgerond en hebben alle fracties, geen enkele uitgezonderd, Bart Boon, fractievoorzitter van de WWW, lof toegezwaaid en bedankt voor zijn werk als voorzitter van de werkgroep die dit breed gedragen rapport heeft opgesteld. WFT

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.